ΙΑΠΩΝΙΑ 11 Ημ

ΟΣΑΚΑ, ΝΑΡΑ, ΟΡΟΣ ΚΟΓΙΑ, ΧΙΡΟΣΙΜΑ, ΜΙΓΙΑΤΖΙΜΑ, ΚΙΟΤΟ, ΛΙΜΝΗ ΑΣΙ / ΟΡΟΣ ΦΟΥΤΖΙ, ΧΑΚΟΝΕ, ΤΟΚΙΟ

Από 2695 ευρώ ανά άτομο

Αναχώρηση: 6 Απριλίου

Κατεβάστε το πρόγραμμα εδώ

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για περισσότερες πληροφορίες.

Contact form: https://goo.gl/1AemJH  email: travelcrete@gmail.com / T.+30 2831021042 /

K.+30 6951830827

Trip Number: 1480